Dotace 100% na pořízení schodolezu

Jedná se o získání schodolezu v rámci programu 133 320 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.   Výzva MŠMT