Ke stažení

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku:  Žádost o přísp. na zvl. pomůcku

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech:  Prohl. o soc.a majetk.poměrech

Doklad o výši čtvrtletního příjmu: Doklad o výši příjmu

Plná moc: Plná moc

Formulář k přidělení elektrického vozíku: Formulář k přidělení el.vozíku