Liftkar PT PLUS 125

  • Model, který je tvořen vlastním schodolezem a plnohodnotným mechanickým vozíkem s adapterem.
  • Slouží jako schodolez nebo samostatný mechanický vozík.
  • Při jízdě po schodech pracují kola schodolezu, kola vozíku jsou zastrčena do nejvýše položených pozic na adaptéru a jsou přepravována současně.
  • K dispozici model pro přepravu osob do 125 kg.